ฝ่ายบริการ (Boiler Service)

"เรามีทีมงานบริการเกี่ยวกับระบบไอน้ำที่มีความชำนาญและประสบการณ์

ในการแก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วและตรงจุดปัญหา"

เรามีงานบริการด้าน Steam Boiler (หม้อไอน้ำ) ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • งานบริการทำความสะอาดด้านสัมผัสน้ำ (ล้างตะกรัน) ภายในหม้อไอน้ำ
  • งานบริการทำความสะอาดด้านสัมผัสไฟ (แยงเขม่า) ห้องเผาไหม้/ ท่อไฟ
  • งานบริการซ่อมปูนทนไฟในห้องเผาไหม้ ผนังเตา ประตูเตา คอเตา
  • งานบริการซ่อมแซมส่วน Pressure Part ของตัวหม้อไอน้ำ
  • งานบริการตรวจสอบ และออกเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำโดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต
  • งานบริการตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบหม้อไอน้ำทั้งหมด
  • งานบริการดูแลและรักษาหม้อไอน้ำรายปี